Tidligere kull / Previous litters

A- kullet (Ch Zelini’s Hattrick x Barecho Head Line) 5 hanner og 4 tisper